Nieodpowiednie zachowanie dzieci

Wiele mówi się o tym, że szkoła wychowuje. Czy jednak jest to prawda? Warto zastanowić się nad tym przez chwilę. A więc od początku. Na pewno na wychowanie dziecka największy wpływ mają jego rodzice. Nie ma bowiem innych osób, które z dziećmi są tak blisko jak rodzice i które praktycznie od początku mają wpływ na zachowanie dziecka. Jednak kiedy dziecko idzie do szkoły, to faktycznie częściową opiekę nad nim i jego zachowaniem, przynajmniej tym w szkole, przejmuje nauczyciel. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby kadra pedagogiczna miła dobre wykształcenie i dobre podejście do najmłodszych, ponieważ ma to wpływ na całe dalsze życie maluchów. Jeśli więc zachowanie dziecka w szkole jest nieodpowiednie, nauczyciel powinien mieć prawo do zwrócenia uwagi takiemu dziecku i uświadomienia go, co jest dobre a co złe. Niestety, bardzo często zdarzają się przypadki, kiedy to rodzice nie wyrażają zgody na krytykowanie nawet dziecka. Ma to bardzo zły wpływ na jego charakter, ponieważ dziecko takie w dorosłym życiu ma przekonanie, że wszystko mu wolno i nikt nie ma prawa mu zwrócić uwagi. Należy zadbać o to, aby nauczyciele mogli mieć wpływ na zachowanie dzieci w szkole i kierowanie ich zachowania w dobrym kierunku. Jeśli w odpowiednim czasie nie wyłapie się złych zachowań, to w przyszłości może być już tylko gorzej.

Both comments and pings are currently closed.