Wagary a kwestia szkoły

W Polsce obowiązek szkolny jest sankcjonowany prawem i według obowiązujących przepisów każda osoba poniżej 18 roku życia musi się uczyć. Jest to ewenement na skalę światową, ponieważ niewiele krajów tak jak my narzuca swoim obywatelom naukę. Trzeba jednak pamiętać, że żyjemy tu i teraz i nie ma innego wyjścia jak posyłanie swojego dziecka do szkoły. Co jednak zrobić, gdy nasze dziecko wagaruje i staje się to coraz większy problem. Otóż należy w takiej sytuacji powziąć bardzo stanowcze kroki majce na celu przekonanie dziecka do tego, że szkołą jest bardzo wyzna i bez niej nie uda mu się w życiu niczego konkretnego osiągnąć. Dobrą do tego metodą jest powołanie się na przykład ludzi bezrobotnych oraz bezdomnych. Można w ten sposób bardzo łatwo zaprezentować dziecku prawidłowość, że brak wykształcenia prowadzi do braku pieniędzy a brak pieniędzy w dużej mierze łączy się z nieudanym życiem oraz wieloma problemami także takimi z rodzaju mieszkaniowych. Średnio rozgarnięte dziecko powinno przyjąć tego typu argumentację i zrozumieć ją w mig. Wynika to z faktu, że nikt nie chce, aby jego życie wyglądało tak jak wygląda ono u ludzi bezdomnych z problemami. Oczywiście nie zawsze przyczyną bezdomności jest brak pieniędzy lub wykształcenia. Do rozmowy z dzieckiem należy jednak taki wniosek założyć i w ten sposób przedstawiać mu sprawę. Nie ma innego lepszego sposobu na to by dziecko zrozumiało, o czym do niego mówimy.

Both comments and pings are currently closed.