ADHD- często spotykane

W wielu polskich szkołach spotykamy się często z orzeczeniami poradni pedagogiczno- psychologicznej, że dane dziecko cierpi na ADHD. Jest to w dzisiejszym czasie tak częste określenie, że weszło to do słownika potocznego. Gdy ktoś jest niecierpliwy lub nie może się skupić mówimy wtedy do niego „co ty masz ADHD?”. Jest to stereotyp bardzo krzywdzący dla osób, które cierpią na takiego rodzaju zaburzenie. Czym w ogóle jest ADHD i jak sobie z nim radzić? ADHD to skrót od angielskiej nazwy Attention Deficit Hyperactivity Disorder, co oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. W całej tej, dość długiej nazwie zawiera się tak naprawdę sens całego tego zaburzenia. Do dziś dnia naukowcy nie wiedzą co jest bezpośrednią przyczyną tego zaburzenia, udało im się jedynie wskazać pewne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko zapadnięcia dziecka na ADHD. Są to czynniki genetyczne, dieta lub środowisko społeczne. Co dla dzieci w wieku szkolnym oznacza diagnoza ADHD? Przede wszystkim dziecko jest niecierpliwe, nie może na dłuższy czas utrzymać uwagi na jakimś zadaniu lub nie jest w stanie w ogóle się skoncentrować. Często nie może usiedzieć w miejscu i nie wynika to z jego psotnego charakteru, a właśnie z tego zaburzenia. Nauczyciele w stosunku do takich dzieci powinni wykazać wiele cierpliwości i zrozumienia, chociaż oczywiście nie łączy się to w żadnym stopniu z pobłażliwością, gdyż jest ona najgorszym rozwiązaniem dla takiego dziecka.

Both comments and pings are currently closed.