Dlaczego dzieci nie radzą sobie w szkole?

Niejednokrotnie zdarza się, że dziecko, które było wcześniej dobrym uczniem, w pewnym momencie zaczyna mieć problemy z nauką. Jest to określane mianem niepowodzenia szkolnego, które występuje, gdy między możliwościami ucznia i wymaganiami ze strony szkoły pojawia się rozbieżność. Niepowodzenie szkolne może wynikać z różnych przyczyn. Pierwszą z nich są indywidualne właściwości oraz cechy ucznia. Wówczas problemy z nauką mogą wynikać z nieharmonijnego rozwoju, zbyt małej dojrzałości emocjonalnej i szkolnej oraz baraku motywacji. Czasem trudności wynikają z dysfunkcji rozwojowych, jak dysleksja bądź dyskalkulia. Inną przyczyną szkolnych problemów dziecka są czynniki związane ze środowiskiem, czyli sytuacja materialna w domu, więź z rodziną, oczekiwania opiekunów względem dziecka oraz relacje z rówieśnikami. Ostatnim czynnikiem mającym wpływ na trudności z nauką jest czynnik dydaktyczny – metody nauczania oraz jego środki, program oraz zachowanie nauczyciela. W takiej sytuacji może być konieczna zmiana placówki edukacyjnej. Jeżeli dziecko ma problemy w szkole, warto kompleksowo zbadać jego stan zdrowia. Może się bowiem okazać, że przyczyną kłopotów ucznia jest wada wzroku, ubytek słuchu, zaburzenia koordynacji ruchowej lub wada wymowy. Niezależnie od tego, jakie są przyczyny problemów z nauką, należy okazywać dziecku wsparcie, zrozumienie oraz akceptację.

Both comments and pings are currently closed.