Dysleksja – powszechny problem polskich szkół

Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem utrudniającym dzieciom czytanie i pisanie. Nie oznacza to, że dyslektycy mają obniżony stopień inteligencji względem innych uczniów niedotkniętych tym zaburzeniem. Na pierwszy rzut te dzieci nie powinny mieć żadnych problemów w nauce pisania i czytania. Jakie są zatem przyczyny dysleksji? Badacze podają różne, do najbardziej popularnych należą koncepcja genetyczna, według której to zaburzenie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, inną teorią jest ta twierdząca, że pewne problemy mają podłoże psychogenne, są spowodowane stresem i różnymi urazy psychiki. Najbardziej prawdopodobne jest jednak, że na dysleksję składa się wiele czynników, które dopiero połączone dają taki, a nie inny skutek. Najważniejszym jest wczesne zdiagnozowanie tego problemu, tutaj konieczna jest uwaga zarówno ze strony rodziców jak i nauczycieli. Wtedy będzie można rozpocząć pracę nad uczniem, by zmniejszyć możliwe problemy związane z dysleksją. Co do problemów mogą się pojawić na przykład z zachowaniem szkolnym ucznia, może się on wydawać niezorganizowany i niezborny, mogą występować kłopoty z odpowiednim zaplanowaniem najważniejszych zadań szkolnych. W razie niezrozumienia problemu przez nauczycieli może nastąpić wzrost sytuacji stresogennych, czego skutkiem zdarza się stopniowe alienowanie się takiego dziecka i odrzucenie go przez grupę. Dlatego tak konieczna jest odpowiednia wrażliwość względem małego dyslektyka.

Both comments and pings are currently closed.