Jak przygotować się do zebrania w szkole dziecka?

Zebranie w szkole to ważne wydarzenie, gdyż rodzice mogą się na nim dowiedzieć, jak dziecko radzi sobie z nauką i zachowaniem. Ważna jest przy tym odpowiednia współpraca z wychowawcą dziecka, więc do każdego zebrania należy odpowiednio się przygotować, by móc w pełni poznać sukcesy i porażki ucznia. Przed wywiadówką warto porozmawiać z dzieckiem, gdyż może mu zależeć na poruszeniu pewnych kwestii w rozmowie z nauczycielem. Należy zapytać je, co w szkole mu się podoba, a co nie, czego się obawia, z czym ma problemy i co chciałby zmienić. Dobrym pomysłem jest również wypunktowanie wszystkich zagadnień, które chce się poruszyć na zebraniu. Należy również odpowiednio zaplanować czas, aby nie przybyć do szkoły na ostatnią chwilę i uniknąć spóźnienia. W rozmowie z nauczycielem warto zacząć od pozytywnych słów, a następnie przejść do konkretów. Mówiąc o kłopotach dziecka, należy podawać precyzyjne przykłady, aby wychowawca zrozumiał, w czym tkwi problem. Warto także zasięgnąć porady, jak pomóc dziecku w domu. Po każdej rozmowie trzeba podziękować nauczycielowi za poświęcony czas. Po powrocie należy przekazać dziecku przebieg zebrania w spokojny i wyważony sposób. Warto podkreślić pozytywne słowa nauczyciela na temat ucznia, ale też wyjaśnić, jakie ma on zastrzeżenia. Pod żadnym pozorem nie można wyśmiewać ani krytykować wychowawcy w obecności dziecka.

Both comments and pings are currently closed.