Jak zmotywować dziecko do nauki?

Kiedy dziecko przejawia ciągłą niechęć do nauki, większość rodziców odczuwa niepokój. Matki i ojcowie zastanawiają się, jaka jest tego przyczyna i szukają rozwiązania problemu. Okazuje się, że istnieje kilka sposobów, które mogą zmotywować dziecka do nauki. Należy również wystrzegać się straszenia konsekwencjami, karania za problemy w nauce, porównywania dziecka z rodzeństwem lub kolegami którzy mają lepsze oceny oraz krytykowania i złości. Zachęcanie dziecka do nauki powinno skutkować wykształceniem się w nim wewnętrznej motywacji. W tym celu wielu rodziców stosuje pochwały. Nie są one jednak skuteczne, gdyż dziecko uczy się wówczas, że warto wykonywać jedynie takie czynności, za które jest się chwalonym. Co więcej, pochwały, które zdaniem rodziców motywują ucznia, odbierane są przez niego w sposób negatywny. Jest to szczególnie częste wówczas, gdy pochwała zawiera w sobie element krytyki. Istnieje lepszy i skuteczniejszy sposób na wypracowanie w dziecku wewnętrznej motywacji. Polega on na stosowaniu pozytywnych komunikatów. Należy w nich odnosić się do własnych odczuć względem zachowania dziecka zgodnego z naszymi oczekiwaniami. Nie zawierają one w sobie oceny ani ukrytej krytyki. Zwroty, jakie powinny być używane w takich komunikatach, to: doceniam, podoba mi się, cieszę się, uważam że.

Both comments and pings are currently closed.