Kilka zasad na dobre wychowanie

Na wychowanie dzieci nie ma prostej recepty, którą można uzyskać od lekarza, czy pedagoga lub psychologa. Jednak jest kilka zasad, których należy przestrzegać, ażeby proces ten przebiegał właściwie. Ważne jest to, żeby zbudować właściwe relacje z własnymi dziećmi. Zatem rodzic powinien często spędzać z nim czas, bawić się, rozmawiać i słuchać, a na prośbę dziecka o pomoc reagować. Jest to ważne od najmłodszych lat. Budowanie więzi wymaga czasu i zaangażowania. Nie należy dziecka wyśmiewać i bagatelizować jego problemów, gdyż dla niego są one ważne. Także opowieści malucha powinny być zawsze wysłuchane. Oczywiście bliskie relacje są przydatne. Ale istotne jest także ścisłe nakreślenie granic, w których dziecko może funkcjonować. Te ustalenia powinny być wynikiem przemyślanych działań wszystkich opiekunów. Nie wolno tworzyć kilku światów, w których dziecko funkcjonuje na różnych zasadach, zwłaszcza małe. W wychowaniu dzieci należy być zawsze konsekwentnym. Dzięki temu wiedzą, co mogą robić, a czego nie. Ponad to w ten sposób buduje się ich poczucie bezpieczeństwa. Mamy już więź, konsekwencje, ale najważniejsze jest to, aby dziecko w procesie wychowania traktować podmiotowo. To znaczy ma stać się członkiem rodziny, który ma prawo do wyrażania własnych opinii, a także brania udziału w podejmowaniu decyzji.

Both comments and pings are currently closed.