Nagradzanie za oceny

Wysokie oceny są ważne zarówno dla dziecka, jak i dla jego opiekuna. Rodzice powinni więc odpowiednio reagować, kiedy ich pociecha przyniesie ze szkoły dobry stopień. Właściwa reakcja daje dziecku motywację do dalszych starań. Wielu rodziców ofiarowuje swoim pociechom pieniądze lub inne upominki za piątki i szóstki, nie jest to jednak dobre rozwiązanie. Uczy ono tego, że za dobre wyniki otrzymuje się zapłatę. Inaczej jest w przypadku dobrego świadectwa bądź wyniku egzaminu – wówczas prezent może być wyrazem uznania rodziców dla systematycznej nauki. Za każdym razem, kiedy uczeń dostanie dobrą ocenę, powinno się to zauważyć. Jest to szczególnie ważne, gdy jest to stopień z przedmiotu, który jest dla dziecka trudny i nieciekawy. W takiej sytuacji warto szczególnie wyróżnić dziecku i przyznać mu przywilej w postaci dłuższej zabawy, ulubionego posiłku czy atrakcyjnej wycieczki. Nie należy też ignorować dobrych ocen u wzorowych uczniów– nasza pociecha powinna wiedzieć, że dostrzegamy jej sukcesy i jesteśmy z nich dumni. To ważne szczególnie wtedy, gdy dziecko dostało wysoki stopień z trudnego sprawdzianu lub za pracę, której poświęciło wiele czasu. Nie można jednak przy tym popadać w przesadę. Uczeń powinien wiedzieć, że systematyczna nauka jest potrzebna nie dlatego, że pociąga za sobą pochwały i zadowolenie rodziców, lecz dlatego, że w ten sposób zdobywa się wiedzę.

Both comments and pings are currently closed.