Pomoc dla rodziców

Jeżeli nie możemy sobie sami poradzić z naszymi dziećmi, przerastają nas ciągłe awantury, nieposłuszeństwo i eksperymenty z używkami musimy poszukać odpowiedniej pomocy. Jest wiele instytucji mających za zadanie pomóc rodzicom w radzeniu sobie z własnymi dziećmi. Grono psychologów i doradców rodzinnych stara się pomóc młodzieży. Istnieją nawet szkoły, gdzie dzieci z problemami, niemogące odnaleźć się w zwykłej szkolnej rzeczywistości mogą pobierać naukę i korzystać z pomocy kadry nastawionej, nie na ocenianie i krytykowanie wszelkich złych zachowań, ale skupiającej się na dotarciu do podstawy problemu. Rodzicom często trudno przyznać się do faktu, że nie radzą sobie z własnymi dziećmi i obarczają się winą za ich złe nawyki. Czasami faktycznie błędy wychowawcze i spełnianie każdej zachcianki dziecka przynoszą złe skutki. Każdy rodzic chce, aby jego dziecko miało wszystko, czego zapragnie, ale powinno na to zasłużyć. Wartość pieniądza jest większa, jeżeli samemu się na niego zapracuje. O człowieku nie świadczy stan posiadania, ale to, co ma w środku. Jeżeli dostrzeżemy, że nasze dziecko ma problemy nie możemy od razu reagować zakazami i krzykami, warto na spokojnie podejść do tematu, choć jest to trudne. Agresywna i zakazowa postawa rodzica najczęściej rodzi jeszcze większy bunt dziecka, dlatego swoje postępowanie musimy konsultować ze specjalistami.

Both comments and pings are currently closed.