Szeroki wpływ wychowawczy środowiska społecznego

W sprawach wychowania dzieci, tak naprawdę rodzice nie są pozostawieni sami sobie. Wychowaniem dzieci zajmują się oczywiście głównie rodzice, jednakże wpływ na ich pociechy ma także otoczenie bliższe i dalsze. Rodzina, dziadkowie, ciocie i wujkowie, jak również kuzynostwo. Wychowaniem dzieci zajmować się mogą w sposób pośredni również sąsiedzi, wygłaszających jakieś uwagi lub informujące rodziców o niewłaściwych zachowaniach dziecka. Tak naprawdę czasami nie może przytrafić się niż lepszego niż wścibscy sąsiedzi, którzy spędzają całe dnie przy oknie i obserwują otoczenie. Wpływają tym także na zachowanie się dziecka, które musi uważać na to, aby odpowiednio się zachowywać. Z pewnością pod czujnym okiem sąsiadki nie zrobi nic niewłaściwego. Wychowaniem dzieci w dużej mierze zajmują się także nauczyciele w szkole i przedszkolu. Nie tylko uczą i przekazują wiedzę, ale także ogólnie przyjęte wartości społeczne. Zatem rodzice w wychowaniu dzieci nie są osamotnieni. Ponad to szeroki wpływ wychowawczy ma duże znaczenie w przypadku dzieci zaniedbywanych, gdyż dzięki temu w miejscach poza domem rodzinnym mogą zapoznać się z właściwymi zasadami postępowania i nabrać poprawnych nawyków. Jednakże to po stronie rodziców, gdyż to oni są głównym przekaźnikiem prawidłowych wzorców, bez jej pomocy nie uda się za wiele zdziałać.

Both comments and pings are currently closed.