Szkoła uczy i wychowuje

Szkoła ma za zadanie wychowanie dzieci oraz ich naukę. Ten pierwszy proces odbywa się poprzez wpływ nauczycieli i wychowawców, którzy oddziałują własnym przykładem na podopiecznych. Prezentują odpowiednie postawy oraz światopogląd, który jest zgodny z ogólnie przyjętym. Dobór odpowiedniej kadry w szkole jest bardzo ważny, gdyż mają oni wpływ na przyszłe pokolenia. Ponad to nauczyciele wskazują to, jakie zachowani aprobują, a jakich nie. Dziecko musi nauczyć się tego, co może robić na terenie placówki, a co jest zabronione. Poręcz wychowania dzieci w szkole nie jest łatwy dla żadnej strony. Jeżeli rodzicom przyświecają określone wartości, także powinni wybierać placówki edukacyjne, które te wartości uznają i przekazują swoim uczniom. Tak naprawdę wychowanie dzieci w szkole powinno współgrać z tym, które jest uznawane w domu. Nie można powiedzieć, że jedynym zadaniem placówek edukacyjnych jest nauka dzieci. Wychowanie odbywa się na różnych płaszczyznach i jeżeli rodzice nie chcą tego, aby ich dzieci uważały za wzór kogoś, kto nie wyraża zupełnie inny światopogląd niż oni powinni zastanowić się nad odpowiednim wyborem szkoły. Wychowanie dzieci jest ściśle wpisane w funkcjonowanie placówek edukacyjnych. Nauczyciele mogą zarażać dzieci własnymi pasjami i marzeniami w sposób bardziej silniejszy niż wpływ rodziców.

Both comments and pings are currently closed.