Wychowanie seksualne jest potrzebne dla prawidłowego rozwoju dziecka

Wychowywać można dziecko do różnych aspektów. Jednym z nich jest prawidłowe życie społeczne. Przestrzeganie zasad społecznych umów, które nie widnieją na papierze, ale są ogólnie przyjęte i obowiązujące w danym kraju. To także przekazanie odpowiednich wartości moralnych i kulturowych. Wychowanie dzieci odbywa się na różnych płaszczyznach życia rodzinnego i społecznego. Ostatnimi czasy zaczęto także zwracać coraz większą uwagę na to, aby wychowywać dzieci także do życia seksualnego. Jest ono niebywale ważne w życiu każdego dorosłego człowieka. Stanowi integralną część zapewnienia społeczeństwu ciągłości, jak również wiąże się z przetrwaniem gatunku. Jednakże wielu młodych ludzi nie jest odpowiednio edukowanych w tej sferze, a ich zachowania seksualne kłócą się z powszechnie przyjętymi normami społecznymi. Niewłaściwie zdobyta wiedza na ten temat, jak również umiejętności doprowadzają do tego, ze dzieci są krzywdzone w tej materii. Dlatego wychowanie dzieci nie powinno odbywać się bez odpowiedniej edukacji seksualnej. Nie można wszystkiego zwalać na szkołę i nauczycieli, lub twierdzić, że własne dziecko ma jeszcze na to czas. Chowanie głowy w piasek nie pomoże, a może, co najwyżej zaszkodzić. Dzieci dojrzewają, a ich seksualność budzi się do życia niekiedy wcześniej niż rodzice mogliby przypuszczać.

Both comments and pings are currently closed.