Wychowując należy bardzo uważać na dziecko

Tak naprawdę wychowanie dzieci może doprowadzić do tego, ze będą one niekiedy osobami dość zaburzonymi. Oczywiście można w takich przypadkach powiedzieć, ze nie były wychowywane lub cały proces przebiegał w sposób niewłaściwy. Jest to prawda. Jednak poprzez wychowanie dzieci można wyrządzić im wielką krzywdę. Proces ten ma na celu ukształtowanie człowieka tak, aby mógł realizować siebie i pozostawać w zgodzie ze społeczeństwem. Jednak niekiedy rodzice zbyt mocno prezentują swoje obawy, które w konsekwencji przejmuje dziecko i zaczyna się bać podejmowania poważniejszych decyzji. Tak naprawdę strach o własne dziecko zawsze będzie istniał, jednak należy go ukryć i pozwolić dziecku na działanie. W ten sposób wychowa się osobę pewną siebie, która zna wszelkie granice, ale nie nabyła tej wiedzy w poczuciu zagrożenia. Poprzez wychowanie dzieci można także doprowadzić do tego, ze będą osobami nieznającymi własnej wartości. Ciągłe krytykowanie oraz wyśmiewania prowadzi do tego, ze dziecko traci poczucie własnej wartości, zamyka się w sobie i ma trudności z nawiązywaniem relacji z innymi. W takim przypadku niekiedy wybiera grupy rówieśnicze dość ekscentryczne, które mogą mu zapewnić to, czego nie ma w domu. Poza tym stan odrzucenia przez rodzinę i społeczeństwo ulegnie pogłębieniu. Takie dziecko nie będzie szczęśliwe.

Both comments and pings are currently closed.