Zajęcia dodatkowe nie wychowają dziecka

Każdy człowiek, który zostaje rodzicem dostrzega fakt, że spoczywa na nim wielka odpowiedzialność, aby wychować nowego obywatela społeczeństwa, w którym żyje. Niestety czasami rodzice zapominają o tym, czym jest wychowanie i skupiają się bardziej na tym, aby wyposażyć dzieci w umiejętności, które ułatwią mu start w życiu. Skupiają się na wyborze odpowiednich szkół oraz zajęć dodatkowych. Przez takie działania grono dzieci jest pozbawionych wychowania, a poddanych ciągłej nauce. Nie mają czasu na to, aby spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, jak także bawić się. Coraz modniejsze staje się to, żeby dzieci uczęszczały na zajęcia z nauki języka obcego, tańca, jak także szereg innych. W tym prym wiodą językowe i sportowe. Rodzice w ten sposób myślą, że zapewnią swoim dzieciom lepszy start w życiu. Zabezpieczą im to wszystko, czego oni sami byli pozbawieni i wyposażą w niezbędne umiejętności. Jednak takie zagonione dziecko nie otrzymuje od otoczenia właściwych wzorców wychowania. Nie poznaje tego, czym tak naprawdę jest rodzina oraz nie uczy się miłości i porozumiewania z innymi. Jego więź z najbliższymi jest zaburzona, albo w ogóle nie uległa wykształtowaniu się. Wychowanie dzieci nie polega na tym, aby zapisać je na szereg zajęć dodatkowych, ale spędzać z nimi czas, poznawać je, jak również przekazywać wartości.

Both comments and pings are currently closed.